ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ПРЕЛАСКУ НА ОНЛАЈН НАСТАВУ ОД 2.3.2021.ЗАКЉУЧНО СА 8.3.2021.ГОДИНЕ

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОНЛАЈН МОДЕЛА НАСТАВЕ (МОДЕЛ А)

У АЛЕКСИНАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ОД 2.3.2021. ЗАКЉУЧНО СА  8.3.2021.  У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА- МОДЕЛ А ЗА ОВАЈ ПЕРИОД

ОД 9.3.2021.НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ Б (група Б је на непосредној настави)

 

На састанку Педагошког колегијума  и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничког већа  у Алексиначкој гимназији,  донесен  је предлог Оперативног плана за реализацију наставе која ће се одвијати онлајн. Закључено је да наша школа може организовати онлајн наставу у оквиру другог нивоа (из Упутства за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта 2020/21. године, од 27.11.2020.год. а на основу и на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Алексинац, одржаној 1.3.2021.године, IБрој:217-1/31) 

 

Настава се одвија само у преподневној смени, по већ постојећем распореду часова. Часови ће се одржавати преко MC Teams платформе коју од септембра користимо за наставу са ученицима и групама које су тада биле на онлајн настави.

Часови ће се одржавати уз помоћ конференцијских састанака уживо, али и преко других апликација које се кореисте за слање матреријала, брзу  комуникацију и консултације и користећи ресурсе  Јавног сервиса РТС-а.. Наставник овај вид наставе планира према утврђеном плану наставе и учења водећи рачуна о остваривању исхода и стандарда. Приликом  уписивања часова у ЕсДневник наставник бележи и начин на који је час одржан.

Присуство  онлајн настави је обавеза ученика, те се свако неодазивање часу се евидентира као одсуство. Уколико је ученик одсутан из здравствених разлога одељењски старешина бележи у дневник и правда часове. Одељењске старешине су и даље дужне да обавештавају школу о Ковид позитивним ученицима.

 Ученици се  не  позивају у школу на усмено одговарање,  нити се писмене провере раде у школи. Свака врста оцењивања радиће се онлајн. Све активности ученика треба редовно вредновати и бележити. Изузетно, уколико ученик (1) нема техничких услова, може у договору са предметним  професором  доћи у школу да одговара. Предметни професор обавештава школу о томе.

Писане провере, уколико се не могу одрадити онлајн, одржаће се у другом  полугодишту по посебном плану.  Изборни предмети и програми се одржавају по већ постојећем распореду.

Школа ће бити отворена за све наставнике којима је потребна техничка подршка или простор за рад уколико немају услова за рад од куће уз поштовање свих епидемиолошких мера. Наставници и ученици су искористили ресурсе школе и узели на реверс неопходну опрему. Школска библиотека је доступна од 8:00 до 13:00 сати.

Директор и стручни сарадници имају приступ платформи за онлајн наставу,  за сва одељења из свих предмета и имају увид у одвијање наставе.

Сатница часова:

САТНИЦА У ОКВИРУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА

1.час

2.час

3.час

4.час

5.час

6.час

7.час

Изборни програми

8:00-8:45

8:50-9:35

9:40-10:25

10:30-11:15

11:20-12:05

12:10-12:55

13:00-13:45

По ранијем распореду