РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

01.09. 2021. год.

 

0. час: од 8,00 до 8,45

1. час: од 8,50 до 9,20

2. час: од 9,25 до 9,55

                         одмор 15 мин.

3. час: од 10,10 до 10,40

4. час: од 10,45 до 11,15

                        одмор 10 мин.

5. час: од 11,25 до 11,55

6. час: од 12,00 до 12,30

7. час: од 12,35 до 13,05

 

0. час је час одељењског старешине и одржаће се у учионицама где ученици имају редован час одељењског старешине и непосредну наставу

 

Прозивка ученика првог разреда биће у свечаној сали са почетком у 8,00 сати уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите

 

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И РАДНИЦИМА ШКОЛЕ  СРЕЋАН ПОЧЕТАК шк. 2021/22. год.

 

                                                                     Директор,

                                                                           мр Вељковић Данијела

     

    Ритам радног времена од 02.09. 2021. године

 

  Када је реч о почетку школске 2021/22. године Предлог модела 

I – Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад ће се примењивати од 01.09. 2021. године. Могућa је  промена модела у току школске године, у зависности од епидемиолошке ситуације.

У току школске године радиће се само у преподневној смени. Слободне дане и друге обавезне и факултативне ваннаставне активности могу се остваривати и у поподневној смени.

                 Редовна настава почиње од 8 сати. Први, трећи и пети одмор трају по 5 минута, други одмор 15 минута (због доручка ученика), а одмор између 4. и 5. часа траје 10 минута, тако да се редовна настава завршава у 13,10 сати. Нулти час од 7:15 и седми час од 13:15 користе се за обавезне и слободне активности.

Редовна настава и остале активности изводе се по унапред утврђеном распореду:

                                1.час             8:00   до   8:45

                                2.час             8:50   до   9:35

                                3.час             9:50   до  10:35

                                4.час           10:40   до  11:25

                                5.час           11:35   до  12:20

                                6.час           12:25   до  13:10

                      7.час           13:15   до  14:00

               Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности налази се на огласној табли .

Изборни програми се остварују наставом и учењем на даљину, сем када ученици представљају резултате рада и када се оцењују.

     РАСПОРЕД РОДИТЕЉСКОГ САСТАНКА

              ЗА ПРВИ РАЗРЕД У ШК. 2021/22. год.

У СРЕДУ, 01.09. 2021. год. биће одржани родитељски састанци у свечаној сали школе за родитеље ученика првог разреда у шк. 2021/22. години уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите ( 15 мин. је пауза између састанака ради дезинфекције )

одељење

Одељенски старешина

термин

1

Јелена Петровић

16 ,00 -16,45

I 2

Јелена Франета

17 ,00- 17,45

I 3

Ивана Лукић

18 ,00- 18,45

I 4

Душан Тењовић

19 ,00- 19,45

 РАСПОРЕД РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА

ЗА ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД У ШК. 2021/22. год.

 

 

Разред

Одељење

Датум одржавања

Термин одржавања

Место одржавања

       ДРУГИ

        2/1

Понедељак, 06.09. 2021.

    16,00 сати

Свечана сала

 

        2/2

Понедељак, 06.09. 2021.

    17,00 сати

Свечана сала

 

        2/3

Понедељак, 06.09. 2021.

    18,00 сати

Свечана сала

 

        2/4

Понедељак, 06.09. 2021.

    19,00 сати

Свечана сала

      ТРЕЋИ

        3/1

Уторак.

07.09. 2021.

    16,00 сати

Свечана сала

 

        3/2

Уторак.

07.09. 2021.

    17,00 сати

Свечана сала

 

        3/3

Уторак.

07.09. 2021.

    18,00 сати

Свечана сала

 

        3/4

Уторак.

07.09. 2021.

    19,00 сати

Свечана сала

   ЧЕТВРТИ

        4/1

Среда, 08.09. 2021.

    16,00 сати

Свечана сала

 

        4/2

Среда, 08.09. 2021.

    17,00 сати

Свечана сала

 

        4/3

Среда, 08.09. 2021.

    18,00 сати

Свечана сала

 

        4/4

Среда, 08.09. 2021.

    19,00 сати

Свечана сала

             

 

                                                                                                                           Директор,

                                                                                                        мр Данијела Вељковић