Poštovani,
Obraćam Vam se sa molbom da podržite inicijativu Centra za promociju zdravlja (Institut za javno zdravlje Niš) za distribucijom elektronskog flajera namenjenog populaciji učenika starijih razreda osnovnih (5.-8. razred) i učenika svih razreda srednjih škola uoči početka nove školske godine. Sadržaj flajera daje osnovne korake i preporuke učenicima kako da se zaštite od korona virusa u školskoj sredini. Navedeni flajer Vam dostavljamo u PDF i JPG formatima. Poželjno  je da flajer (JPG format) razredne starešine distribuiraju učenicima putem vider aplikacije u toku današnjeg dana. Na taj način ćemo obezbediti da učenici budu upoznati sa neophodnim preventivnim koracima već od prvog dana školske godine.
 
Preporuka: Koristeći komunikacione veze u savetima roditelja, bilo bi poželjno da i članovi saveta roditelja dobiju tokom današnjeg dana navedeni elektronski flajer takođe putem viber aplikacije.