Поштовани ученици, родитељи и наставници,

Одлуком Тима за школе МПНТР од 601-03-00033/5/2021-15 од 16.09.2021.Алексиначка гимназија прелази на 2. модел организације образовног рада. од понедељка 20.9.2021.године који подразумева : часови наставе трају 45 минута за часове обавезне наставе, према усвојеном распореду часова. Настава се организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел (непосредно у школи и путем наставе на даљину).

а) 4/1 одељење се не дели.

б) Деле се на групе следећа одељења: I1,2,3,4.II1,2,3,4,III1,2,3,4,IV2,3,4

в) одељење 3/1 и 4/2 су на онлајн настави закључно са 2.9.2021. и настављају по предложеном моделу. 

Непосредни образовно-васпитни рад у школи  група А одељења остварује  понедељком, средом и петком, док  група Б у тим данима остварује наставу путем учења на даљину; непосредни образовно-васпитни рад у школи  група Б одељења остварује  уторком и четвртком, док прва група у тим данима  остварује наставу путем учења на даљину. Групе (А и Б) и начин остваривања образовно-васпитног рада смењују се на недељном нивоу.

Ради спровођења Пет кључних мера стратегија ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама, а то су: доследна и исправна употреба маски, одржавање физичке дистанце, хигијена руку и респираторна хигијена, чишћење и дезинфекција и успостављена сарадња са надлежном здравственом службом, а посебном са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ, директор организује дежурства у школи и школском дворишту, праћење спровођења мера,информативно- саветодавни рад на тему пандемије и заштите од уношења и преношења Ковид 19  , обавештавање наставника, ученика и родитеља, у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених.

 Реализација наставе организована тако да свако одељење (група) има своју     учионицу, односно током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава 

Изборни програми се остварују наставом и учењем на даљину, сем када ученици представљају резултате рада и када се оцењују.

 Изабрана платформа за рад на даљину: MC Teams (активна и протекле године) .

 Додатне наставне и ваннаставне активности којима се обезбеђује да сви ученици буду укључени у учење и рад, посебно у условима наставе на даљину (ако се у школи примењује модел II или модел III).

 

 ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УПОТРЕБА ЗАШТИТНИ МАСКИ И ДОСЛЕДНО ПРИМЕЊИВАЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ БЕЗ ОБЗИРА НА ВАКЦИОНАЛНИ И ЕПИДЕМИОЛОШКИ СТАТУС И СВИХ УЧЕНИКА СВЕ ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ КАО И ВАН ШКОЛЕ.

 ДОПИС МИНИСТАРСТВА

Срдачан поздрав, остајте здрави

Директор