Поштовани родитељи и ученици,

 од уторака 5.4.2022. године до четвртка 7.4.2022. године ученици четвртог разреда полагаће Пилот програм државне матуре у периоду од 12:00 до 15: 00 сати.

Редовна настава за све ученике школе одвијаће се у преподневној смени по устаљеном распореду и часови ће бити скраћени (распоред звоњења је истакнут на огласној табли).

У уторак, 5.4.2022. године сви ученици који су се пријавили полaгаће српски језик и књижевност.

У среду, 6.4.2022. године сви ученици полагаће математику.

у четвртак, 7.4.2022. године ученици ће полагати општеобразовни предмет који су изабрали.

У наставку се налазе Упутство за кандитате и за њихове родитеље, односно старатеље као и Листа дозвољеног прибора.

Ученици ће бити распоређени у следећим учионицама:3,4,5,6,7,8,9,30 и 10.

На вратима учионица и огласној табли школе је  списак ученика који ће сва три дана по утврђеном реду седења полагати испите у тој учионици као и списак дежурних наставника.

Сви кандидати треба да буду у школи најкасније у 11:15 данима када полажу испите. 

Срећно свим кандидатим

 

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР (ИСПИТИ ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА)

 

Шифра теста и испит:

3001 Српски језик и књижевност : Хемијска оловка

3101 Математика: Хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач Калкулатор* Прибор за цртање**

3201 Енглески језик: Хемијска оловка

3204 Руски језик: Хемијска оловка

3205 Француски језик: Хемијска оловка

3301 Биологија: Хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, Калкулатор

3302 Физика: Хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, Калкулатор* Прибор за цртање**

3303 Хемија: Хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, Калкулатор

 3401 Географија: Хемијска оловка, гГрафитна оловка, гумица и резач, Калкулатор

3402 Историја: Хемијска оловка

* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан / ** Шестар и два троугла.

Прилог 9: УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉЕ

 

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ:

- У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.  Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА:

- Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија, одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.

-Писмени испит сваког дана почиње у 12.00 часова. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.  

 -Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 11.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.

- На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.

 - Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА:

-Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста. На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

-Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

-На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. -Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.

- Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

 - Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита, смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

ПРИЛОЗИ O СТРУЧНОМ УПУТСТВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПИЛОТИРАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ НА КРАЈУ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ЗА КАНДИДАТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПИЛОТИРАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ у априлу 2022. године