Продужен је рок за привајављивање ученика за полагање пријемног испита из руског језика за упис у двојезично одељење Алексиначке гимназије !
Одлуком МПНТР рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.
У периоду од 11 - 15.04.2022. годину, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, може преузети, попунити и предати код секретара школе.

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/  (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства је од 04.04.2022. године у 8:00 сати до 07.04.2022. године у 24:00 сати.

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита је 07. и 08.04.2022. године,  09 -16:00 сати.

Пријемни испити:  21.05.2022. године, писмени тест 13:00-15:00 сати;

                                   22.05.2022. године,  усмени испит oд 10:00 сати.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Добро нам дошли!