Продужен је рок за привајављивање ученика за полагање пријемног испита из руског језика за упис у двојезично одељење Алексиначке гимназије !
Одлуком МПНТР рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.
У периоду од 11 - 15.04.2022. годину, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, може преузети, попунити и предати код секретара школе.