Полагање испита из руског језика за упис у двојезично српко- руско одељење Алексиначке биће обављено у понедељак 8. и уторак 9. јуна 2020.године у 10 часова.
Ученици који су пријављени за полагање пријемног испита из руског језика, дужни су да се окупе у холу школе у 9. 15 часова. Дежурни наставници ће прозивати по 9 ученика. Прозвани ученици заједно са дежурним наставницима улазе у кабинете у којима ће се реализовати пријемни испит.
Ученици се распоређују по учионицама и седе у клупи обележеној редним бројем, под којим је ученик уписан у јединственом списку ученика.
Неопходно је да ученици на полагање понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и прибор за писање. Дозвољено је да ученици понесу и флашицу са водом.
Алексиначке гимназије је предузела све мере и обезбедила услове који осигуравају безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција. Моле се родитељи и ученици да се придржавају превентивних мера. На пријемни испит ученик долази са маском и рукавицама.

Пријемни испит
Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела, а конципиран је тако да се да се њиме проверавају четири језичке вештине (читање, слушање, писање и говор) на нивоу А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

Писмени тест
Писмени тест траје укупно 90 минута и састоји се из 3 дела:
1. Први део теста провера вештине разумевања слушањем-20 минута
Кандидати три пута слушају текст који се емитује (аудио запис) или чита од стране лектора или члана Комисије.
• Кандидати прво слушају текст. После првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 минута)
• За време другог слушања кандидати истовремено прате задатке.
• Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

2.Провера вештине разумевања читањем-трајање 30 минута
Кандидати добијају текст који самостално читају, а затим решавају задатке .
3. Провера вештине писања састава-трајање 40 минута
Ученик пише вођени састав који мора садржати 100-120 речи.

На писменом делу испита, ученик може користити обичну оловку и гумицу, али коначни одговор мора унети хемијском оловком.
Не признају се одговори написани обичном оловком, као ни одговори који су исправљани и прецртавани.
Састав ученик пише на предвиђеном месту хемијском одловком. Уколико за писање састава користи посебан папир, тј. радну верзију, ученик је дужен да и њега преда заједно са тестом.
Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова. Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

Усмена провера
Усмени део испита састоји се из провере вештине говорења. На усменој провери знања кандидат може да оствари највише 5 бодова.
Комисију за усмени део испита чине три члана од којих је један изворни говорник. Испитивање кандидата обавља само један члан комисије. Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута.
Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника

Резултати пријемног испита
Коначан број бодова се добија када се саберу бодови са писаног и усменог дела теста.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је на писменом и усменом делу испита остварио укупно најмање 14 бодова.
Након обављеног писменог испита, у вечерњим часовима, на сајту Алексиначке гимназије биће објављен списак ученика под шифром под којом су полагали писмени део испита, а који се позивају на усмени, као и распоред полагања. Усмени део испита биће одржан 9.6.2020. по објављеном распореду.
Прелиминарни резултати пријемних испита до уторка 16.06. до 08.00.

Жалбе
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) уторак 16.06. од 10.00-16.00
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) до среде 17.06. до 08.00 часова.