Више информација о изборним предметима за 1. и 2. разред наћи ћете на линку