РАСПОРЕД ЧАСОВА 01.09.2020.

РАСПОРЕД ЗВОНА ЗА 1.9.2020.

 

0. час

1. час

2. час

велики одмор

3.час

4. час

велики одмор

5. час

6. час

7. час

 
 

распоред звоњења

8:00-8:30

8:35-9:00

9:05-9:30

9:30-9:45

9:45-10:10

10:15-10:40

10:40-10:50

10:50-11:15

11:20-11:45

11:50-12:15

 
 

РАСПОРЕД ЗВОНА ОД 2.9.2020.

од 2.9.20202.

претчас

1. час

2. час

велики одмор

3. час

4.час

велики одмор

5. час

6. час

7. час

 
 

распоред звоњења

7:15-7:45

8:00-8:30

8:35-9:05

9:05-9:20

9:20-9:50

9:55-10:25

10:25-10:35

10:35-11:05

11:10-11:40

11:45-12:15

 
   

Прва недељу наставу похађа само прва група, док је друга група online. Наредне недеље друга рупа похађа наставу, а прва група online.

Сви изборни програми реализоваће се online по посебној сатници уз обавезу доласка у школу ради сумативног оцењивања.