ОБАВЕШТЕЊЕ

РАСПОРЕД РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА

ЗА ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД У ШК. 2020/21. год.

 

 

Разред

Одељење

Датум одржавања

Термин одржавања

Место одржавања

       ДРУГИ

        2/1

Четвртак, 03.09. 2020.

    16,00 сати

Свечана сала

 

        2/2

Четвртак, 03.09. 2020.

    17,00 сати

Свечана сала

 

        2/3

Четвртак, 03.09. 2020.

    18,00 сати

Свечана сала

 

        2/4

Четвртак, 03.09. 2020.

    19,00 сати

Свечана сала

      ТРЕЋИ

        3/1

Петак.

04.09. 2020

    16,00 сати

Свечана сала

 

        3/2

Петак.

04.09. 2020

    17,00 сати

Свечана сала

 

        3/3

Петак.

04.09. 2020

    18,00 сати

Свечана сала

 

        3/4

Петак.

04.09. 2020

    19,00 сати

Свечана сала

   ЧЕТВРТИ

        4/1

Понедељак, 07.09. 2020.

    16,00 сати

Свечана сала

 

        4/2

Понедељак, 07.09. 2020.

    17,00 сати

Свечана сала

 

        4/3

Понедељак, 07.09. 2020.

    18,00 сати

Свечана сала

 

        4/4

Понедељак, 07.09. 2020.

    19,00 сати

Свечана сала

            

 

                                                                                                                           Директор,

                                                                                                     мр Данијела Вељковић