plakat FINAL 2020 SRPSKI VIDEO KONFERENCIJAPoštovane koleginice i kolege, 
Sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je Organizacioni odbor VIII Konferencije doneo odluku da se ona odrzi kao video konferencija od 23. do 25. oktobra 2020. godine. 
U narednih nekoliko dana ćemo Vas obavestiti o tehničkim detaljima, vezanim za način pristupa platformi preko koje će biti realizovana Konferencija. 
 
Potpresednik OO konferencije 
Danijela Veljković, direktor Aleksinačke gimnazije