Р. бр.

     Презиме и име

стручна спрема

 радно   место

 

1.

Вељковић Данијела

7/2. мр

директор

 

2.

Анђелковић Марија

7. степен

проф. српског јез.

 
     

библиотекар

 

3.

Николић Милена

7. степен

проф. српског јез.

 

4.

Дашић Марина

7. степен

проф. српског јез.

 

5.

Петровић Маја

7. степен

проф. српског јез.

 

6.

Стојановић  Светлана

7. степен

проф. енглеског ј.

 

7.

Тодоровић Матић  Ирена

7/2. мр

проф. енглеског ј.

 

8.

Милошевић Братислав

7. степен

проф. енглеског ј.

 
     

проф. грађанског васп.

 

9.

Васов Душица

7. степен

проф. француског јез.

 
     

латински јез.

 
     

Језик, медији и култура

 

10.

Петровић Радмила

7. степен

проф. латинског јез.

 
     

проф. француског јез.

 
     

и- језик,медији и култура

 

11.

Лепопојић Наташа

7. степен

проф. лат. ј.

 

12.

Милошевић Маријана

7. степен

проф. биологије

 

13.

Војиновић Оливера

7. степен

проф. руског језика

 
     

језик, медији и култура

 

14.

Крстић Милена

7. степен

проф. математике

 

15.

Франета Тамара

7. степен

проф. математике

 

16.

Младеновић Владан

7. степен

проф. физике

 
 

Младеновић Владан

7. степен

проф. примењених наука

 

17.

Радуловић Славољуб

7. степен

проф. физике

 

18.

Симић Братислав

7. степен

проф. физике

 

19.

Франета Јелена

7/2 мр

проф. хемије

 

20.

Јеремић Соња

7. степен

проф. хемије

 

21.

Милошевић Снежана

7. степен

проф. биологије

 

22.

Петровић Јелена

7. степен

проф.биологије

 
     

проф. грађанског васп.

 
     

проф. грађанског васп.

 

23.

Лазаревић Небојша

7. степен

проф. рач. и информ.

 

24.

Бојковић Марија

7. степен

проф. рач. и информ.

 

25.

Стојковић Наташа

7. степен

проф. рач. и информ.

 

26.

Цветковић Андрија

7. степен

проф. географије

 
     

проф. грађанског васпитања

 

27.

Мирић Драгиша

7. степен

проф. географије

 

28.

Јовановић Саша

7. степен

проф. историје

 
     

и- појединац, група и друштво

 

29.

Ђурђевић Светлана

7. степен

проф. историје

 

30.

Пешић Весна

7. степен

проф. психологије

 

31.

Божић Милена

7. степен

проф. социологије

 
     

проф. устава и права грађана

 
     

појединац, група и друштво

 
     

проф. грађанског васп.

 
     

проф. језик, медији и култура

 

32.

Крстић Верица

7. степен

проф. социологије

 
     

проф. филозофије

 

33.

Јорданов Горан

7/2. мр

проф. ликовне култ.

 

34.

Лукић Ивана

7. степен

проф. музичке култ.

 
     

библиотекар

 

35.

Хабе Марко

7. степен

здравље и спорт

 
     

библиотекар

 
     

проф. физичког васп

 

36.

Тењовић Душан

7. степен

проф. физичког васп

 

37.

Делетић Игор

7. степен

проф. физичког васп

 
     

Здравље и спорт

 

38.

Миљковић Александра

7. степен

проф. математике

 

39.

Младеновић Радован

7. степен

проф.географије

 
 

Младеновић Радован

7. степен

проф.  грађанског васп.

 

40.

Божиновска Силвија

7. степен

проф.географије

 

41.

Николић Милан

7. степен

проф. рачунарства и информатике

 

42.

Александар Срнић

7. степен

вероучитељ

 

kolektiv2019

kolektiv2018

kolektiv2017

kolektiv2016

kolektiv2015kolektiv2014