Р. бр.

     Презиме и име

стручна спрема

 радно   место

1.

Чоловић Мартина

7. степен

педагог школе

 

2.

Ганић Сања

7. степен

секретар школе

 

 

Петровић Александра

4. степен

Техничар одржавања

информатичких система

 

3.

Петровић Александра

6. степен

шеф књиговодства

 

4.

Петковић Вера

6. степен

шеф књиговодства