Избор уџбеника на период од четири године од школске 2020/21. године

Први и други разред

Трећи и четврти разред

Изборни програми и предмети

Избор уџбеника на период од четири године од школске 2019/20. године

Одлука - Први и други разред

Одлука - Трећи и четврти разред

Измена одлуке - Први разред